Organisatie


Voor het organiseren van uitdagende projecten: bijeenkomsten, events of andere activiteiten. Om waardevolle resultaten te behalen, door projecten succesvol voor elkaar te krijgen.


Thema’s

Effectief management is cruciaal bij het organiseren van projecten. Samen bedenken we het basisconcept tot en met de uitvoering (op onderdelen) ervan. Aangezien kennis en ervaring op verschillende vlakken meer en meer wordt vereist, geven we advies, verdelen de taken, nemen werk uit handen, zijn resultaatgericht en zien toe op de kwaliteit van de uitvoering.

Ervaringen uit het verleden en de expertise die Novitae heeft, bieden een goede en stabiele basis voor het (mede realiseren) van allerhande projecten. Voor de volgende projecten staan wij open:


  • Sport gerelateerde projecten
  • Netwerk- en sponsorbijeenkomsten
  • Seminars en workshops
  • Symposia en congressen
  • Projecten op basis interim-management

Resultaat

Actief meedenken en deskundig advies geven over het doel, de inhoud en de vorm van het project en de benadering van de doelgroep(en).

Opstellen van een gedegen draaiboek met stappenplan, taakverdeling, begroting en tijdsplanning.

Resultaatgerichte uitvoering van het projectplan op onderdelen of met volledige regie.

Terug kunnen kijken op een geslaagd project met evaluatierapportage en verbeterpunten, om bij herhaling nog succesvoller te zijn.