Persoonlijke Ontwikkeling


Om jezelf te ontwikkelen en concrete doelen te stellen, om jezelf beter te leren kennen én managen, om effectiever, efficiënter en vooral bewuster te werken, om succesvoller te zijn en meer plezier uit je werk en het leven te halen.


Thema’s

In het uitdagende en boeiende trainingsprogramma Persoonlijke ontwikkeling staat de vaardigheid jezelf te leiden ofwel sturing te geven aan jezelf centraal. Het programma is opgebouwd uit diverse modules die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.


 • Persoonlijke ontwikkeling: het fundament
 • Time Management: meer uit je tijd halen
 • Communicatie: effectief leren communiceren
 • Assertiviteit: voor jezelf opkomen
 • Teamplayer: samen meer bereiken
 • Vitaliteit: energiek zijn en blijven
 • Focus op klantgerichtheid
 • Geluk: groei, succes en plezier
 • Stressless: minder druk ,meer comfort

Resultaat

Het programma en de modules leren je buiten je comfortzone te treden waardoor een beroep wordt gedaan op het verder ontwikkelen van je kwaliteiten en creativiteit, lerend en oplossend vermogen, initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen, en het creëren van nieuwe kansen en oppakken van uitdagingen.

Individueel zorgt het programma ervoor dat je in staat bent slimmer te werken, flexibel te organiseren, dynamischer te managen en verbindingen binnen en buiten de organisatie aan te gaan om succesvol samen te werken.

Op teamniveau leg je de basis om je rol zo in te vullen dat optimaal gebruikt wordt gemaakt van je collectieve competenties, verhoging van je flexibiliteit en je bijdrage aan de effectiviteit van je team.


Leiderschap Ontwikkeling


Om jezelf te ontwikkelen tot een krachtig, overtuigend, charismatisch en authentiek leider die het beste uit zichzelf en zijn mensen weet te halen. Om zelf te groeien, om mensen te laten groeien, om samen succesvol doelen te realiseren.


Thema’s

In het uitdagende en inspirerende trainingsprogramma Professioneel leiderschap staat de vaardigheid jezelf te ontwikkelen tot vakkundig leidinggevende centraal. Het programma is opgebouwd uit diverse modules die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.


 • Professioneel leiderschap: het fundament
 • HRM en HRD: de zelflerende organisatie
 • Time Management: focus op prioriteiten
 • Communicatie: actiegericht communiceren
 • Feedback geven en nemen
 • Teamwork: meer uit het team halen
 • Vitaliteit: energiek zijn en blijven
 • Stressless: minder druk, meer comfort
 • Vitaliteit, stress en werkdruk
 • Project Management
 • Focus op klantgerichtheid
 • Geluk: groei, succes en plezier

Resultaat

Het programma en de modules leren je als leidinggevende je grenzen op te zoeken en buiten je comfortzone te treden waardoor een beroep wordt gedaan op het verder ontwikkelen van je kwaliteiten en creativiteit, je lerend en oplossend vermogen.

Je gaat aan de slag met je persoonlijke vaardigheden waarmee je het verschil maakt. Je werkt aan je overtuigingskracht, initiërend vermogen, focus op resultaten, besluitvaardigheid, inzicht en invloed.

Vanuit je rol als manager groei je door naar persoonlijk leiderschap, waardoor je anderen vanuit hun persoonlijke kracht kunt motiveren en inspireren.

Op teamniveau leg je de basis om flexibel te organiseren, dynamischer te managen en verbindingen binnen en buiten de organisatie aan te gaan om succesvol samen te werken.


Team Ontwikkeling


Om een sterk team samen te bouwen. Om de onderlinge communicatie, het wederzijdse vertrouwen en het probleemoplossend vermogen te verhogen. Om de verbondenheid en het effectief samen werken binnen het team te verbeteren.


Thema’s

In het boeiende en inspirerende trainingsprogramma Teambuilding worden teamleden uitgedaagd elkaars kwaliteiten beter te leren kennen en elkaar beter te leren inzetten. Het programma is opgebouwd uit een aantal modules die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.


 • Missie, visie en kernwaarden
 • Kerntaken en kwaliteiten van het team
 • Doelstellingen plannen en realiseren
 • Communicatie: actiegericht communiceren
 • Feedback geven en nemen
 • Zelfsturende teams
 • Projectmanagement
 • Vergaderboost
 • Klantgerichtheid
 • Leiderschap
 • Een gezond werkklimaat

Resultaat

Het programma en de modules zorgt dat missie en visie van het team helder is. Samen wordt gewerkt aan de invulling van herkenbare en stimulerende kernwaarden waar teamleden zich aan conformeren.

Doelstellingen van het team zijn concreet gedefinieerd en gepland. Op basis van te bereiken doelen zijn zowel de kerntaken van het team als de individuele taakverantwoordelijkheid bekend. De betrokkenheid van de teamleden groeit.

Teamleden zijn open over hun krachtigste kwaliteiten. Samen wordt bepaald waar en wanneer specifieke vaardigheden van leden worden ingezet. Het probleemoplossend vermogen van het team neem toe. Het onderlinge vertrouwen groeit.

Blokkerende patronen en verbeterpunten worden gesignaleerd en aangepakt. Constructief worden deze onderling besproken en ingezet als leermiddel voor het team. Het team krijgt een enorme boost in zelfvertrouwen, waarbij ‘elkaar aanspreken’ gewoon gedrag is geworden.


Organisatie Ontwikkeling


Om als organisatie adequaat in te spelen op continu veranderende ontwikkelingen en deze niet te zien als bedreiging, maar als kans. Om in beweging te blijven, grenzeloos te denken, inventief te zijn en oplossingen blijven te vinden. Om te veranderen, ontwikkelen en duurzaam verbeteren naar succesvolle organisaties.


Thema’s

In het inspirerende trainingsprogramma Organisatie Ontwikkeling leren leidinggevenden op basis van veranderingen hun organisatie aanpassen in de gewenste richting. Het programma is opgebouwd uit een aantal modules die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.


 • Missie, visie en kernwaarden
 • Kansen en bedreigingen
 • Doelstellingen plannen en realiseren
 • De zelflerende organisatie
 • De vitale en flexibele organisatie
 • Een gezond werkklimaat

Resultaat

De organisatie ontwikkelt zich specifieker, systematischer en sneller in de gewenste richting die past bij de verandering en te realiseren doelen.

De missie, visie en kernwaarden zijn helder. Leidinggevenden en medewerkers sturen en spreken elkaar aan middels waardevolle feedback en constructieve kritiek.

De organisatie ontwikkelt een zelflerend vermogen. Er ontstaat een leercultuur door gestructureerd kennis en kwaliteiten te delen en te leren van verbeterpunten binnen en buiten de organisatie.

De vitaliteit van de organisatie wordt geborgd door vastlegging van concrete afspraken en meting van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.